Ημέρα: 18 Νοεμβρίου 2011

Σύσκεψη με θέμα την ορθή διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών αυτοκινήτου και βιομηχανίας

Σύσκεψη με θέμα την ορθή διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών αυτοκινήτου και βιομηχανίας, οι οποίοι μετά το τέλος ζωής τους αποτελούν τοξικά απόβλητα, συγκάλεσε με πρωτοβουλία του το Επιμελητήριο Σερρών, στη διαρκή προσπάθειά του για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011, στις 13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Γεώργιος Χρηστίδης» του Επιμελητηρίου Σερρών και έχουν προσκληθεί να  συμμετάσχουν σε αυτή ο Αντιπε…..