Ημέρα: 9 Μαΐου 2012

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την Δράση 3.1 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Σέρρες 08.05.2012Αρ. Πρωτ. 5665                                                                                     Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά  για την επιλογή αναδόχου για την Δράση 3.1 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»1. Αναθέτουσα ΑρχήΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΣΕΡΡΕΣ 62122, ΤΗΛ. 23210 99711-99739, FAX: 23210 99740 – 99728, E-MAIL: eves@otenet.gr.2. Κατηγορία και πε…..