Ημέρα: 9 Ιανουαρίου 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κτηνιατρικές υπηρεσίες και στειρώσεις 2015»

Αρ. Πρωτ. 44Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών και στειρώσεων για το έτος 2015 ύψους εκατό σαράντα εννιά χιλιάδες εκατό εξήντα Ευρώ (149.160,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την 3η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρ…..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού 2015»

Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2015 ύψους εκατό τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα κόμμα δέκα τέσσερα Ευρώ (139.521,14 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την 3η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρί…..