Ημέρα: 27 Ιουλίου 2015

Περίληψη Διακήρυξης- Προμήθεια Εξοπλισμού- Κωδ ΟΠΣΑΑ 949074

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»
 ΜΕΤΡΟ 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων Δράση 313-1 «Ίδρυση &Εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία –περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)»Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013” με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθ…..

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ 31 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ “SER-EXPO 2015” (2-4 Οκτωβρίου)

Το Επιμελητήριο Σερρών για τη Διοργάνωση της SER-EXPO 2015 Καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΕΚΘΕΣΕΩΝ, να καταθέσουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές για την ανάληψη του συνολικού έργου της Έκθεσης από την κατασκευή- παροχή των εκθεσιακών περιπτέρων μέχρι και τη διαχείριση των εκθετών.