Ημέρα: 3 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 2/2016

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Τη θέση του τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την αποχώρηση του κ. Κωνσταντίνου Γκόφη λόγω διακοπής εργασιών στην ΔΟΥ Σερρών, κατέλαβε ο κ. Γεώργιος Φουρσαφίδης. 
 
Ελήφθησαν αποφάσεις και έγιναν οι εξής ενημερώσεις:
•Το Σώμα ενημερώθηκε για το Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που για πρώτη φορά συμμετέχει το ΤΕΦΑΑ Σερρών και καλείται: “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΦΑΑ Σερρώ…..