Ημέρα: 16 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ – Δημιουργούνται προοπτικές και σταθερές βάσεις προώθησης και περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών.

ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ : Α. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και δικτύωση (συνεργασία, εξωστρέφεια, επιχειρηματικές αποστολές, εκθέσεις, οργανωμένες συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια) Β. Συνεργασία στα πλαίσια σχεδιασμού και υλοποίησης επιδοτούμενων έργων από Ευρωπαϊκά ή και Εθνικά Προγράμματα Γ. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με σκοπό μεταξύ άλλων τον εμπλουτισμό των γνώσεων στελεχών τοπικών επιχειρήσεων