Ημέρα: 16 Απριλίου 2020

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 800€ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 1457/Β’/16.04.2020) η υπ’ αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.».