Ημέρα: 23 Απριλίου 2020

Σύνοψη μέτρων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19)

Δείτε τη Σύνοψη μέτρων που έχουν λάβει οι χώρες σε όλο τον κόσμο στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. …..

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 800€ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με Υπουργική Απόφαση διευρύνονται οι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι είτε εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες είτε λόγω της φύσεως του επαγγέλματος, ασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις.

ΑΑΔΕ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ 800€ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ παρέχει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19” (ΦΕΚ Β’ 1457/16-04-2020).