Ημέρα: 4 Ιουνίου 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Δείτε τις δραστηριότητες για τις οποίες παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020 σύμφωνα με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε.