Ημέρα: 16 Ιουνίου 2020

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

1. Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 
2. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας 
3. Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίησης Εντύπων
 
Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που υλοποιεί η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου.
 
Το πρόγραμμα αφορά:
1)Την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μέσα από μία τεκμηριωμένη διαδικασία διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτ…..