Ημέρα: 30 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 3131/Β/28.07.2020) η απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.».