Ημέρα: 12 Νοεμβρίου 2020

Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards) για προϊόντα

Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards) για προϊόντα…..

Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία και την Βόρειο Ιρλανδία των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021, εκτός βιολογικών και προϊόντων Γ.Ε.

Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία[1] και την Βόρειο Ιρλανδία των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021, εκτός βιολογικών και προϊόντων Γ.Ε.

[1]Περιλαμβάνει την Αγγλία, την Σκωτία και την Ουαλία.

…..

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ TAKE AWAY & DELIVERY

Από Παρασκευή 13 Νοεμβρίου απαγορεύεται η κυκλοφορία από 21:00 έως 05:00 με εξαίρεση λόγους υγείας, εργασίας και συνοδείας κατοικίδιων ζώων, οι οργανισμοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή έκθεση τεκμηρίωσης λειτουργίας με απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας.