Μήνας: Νοέμβριος 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30.11.2020 ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7.12.2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629 ΚΥΑ για τα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Με την παρούσα επιστολή σας γνωρίζουμε τις θέσεις του Επιμελητηρίου Σερρών σχετικά με τα δημοτικά τέλη στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος της αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021 στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

“Είμαστε σίγουροι ότι θα εξαντλήσετε κάθε δυνατό μέσο για την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων ώστε να ικανοποιηθούν το σύνολο των παραδεκτών επενδυτικών σχεδίων, καθώς αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των οικονομιών της υπαίθρου στην κρίσιμη αυτή περίοδο.”

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ”

“..Ζητάμε την πρόβλεψη της δυνατότητας συμψηφισμού του συνόλου των ανεξόφλητων απαιτήσεων μέχρι τις 31.12.2015 απαιτήσεων, την καταβολή των οφειλόμενων ποσών και μετά το 2016, που έχουν προκύψει και μετά το 2016 έως και σήμερα,
την αναδρομική αύξηση του ποσοστού επιδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν. Σερρών από το 1% στο 12% και τη συνέχιση του μέτρου επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας ή την αντικατάστασή του με παρόμοιο ή ισοδύναμο αναπτυξιακό μέτρο..”

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 40% ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020: ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (5204/Β’/24.11.2020) η Υπουργική Απόφαση Α.1251/2020 με την οποία προσδιορίζοντα οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΟΥ ΒΡΟΥΤΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δείτε τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κου Βρούτση, σχετικά με τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων σε κοινή συνέντευξη με τον Υπουργό Οικονομικών, κο Σταϊκούρα.

ΝΟΜΟΣ 4753/2020 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ, ΕΠΙΤΑΓΕΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4753/2020  “Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις”.
Δειτε το ΦΕΚ στα συννημένα αρχεία. …..