Ημέρα: 13 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Καταγραφή Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών» την Πέμπτη 19.11.2020 & ώρα 13:00

Κατά την διάρκεια του Διαδικτυακού Εργαστηρίου θα γίνει παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Στρατηγικής και ανάλυση των δεδομένων συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο πρόγραμμα Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ.