Ημέρα: 19 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΟΥ ΒΡΟΥΤΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δείτε τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κου Βρούτση, σχετικά με τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων σε κοινή συνέντευξη με τον Υπουργό Οικονομικών, κο Σταϊκούρα.

ΝΟΜΟΣ 4753/2020 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ, ΕΠΙΤΑΓΕΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4753/2020  “Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις”.
Δειτε το ΦΕΚ στα συννημένα αρχεία. …..

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31.01.2021

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, παρατείνεται, για δεύτερη φορά και για δύο ακόμη μήνες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», προκειμένου στην παρούσα ιδιαιτέρως απαιτητική συγκυρία περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 50 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διασφαλίστηκαν πενήντα εκατομμύρια ευρώ επιπλέον χρηματοδότηση για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Διέξοδος» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Δείτε τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών, κο Σταϊκούρα σε κοινή συνέντευξη με τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κο Βρούτση.