Ημέρα: 24 Απριλίου 2021

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επαναλειτουργούν από σήμερα, Σάββατο 24 Απριλίου στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου επαναλειτουργούν, δηλαδή και στο Δήμο Σερρών, και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αισθητικής. Δείτε, επίσης, τους Γενικούς Κανόνες Λειτουργίας Επιχειρήσεων της Εστίασης που θα επαναλειτουργήσουν από Δευτέρα 3 Μαΐου μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΚΥΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

SELF-TEST ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, δείτε τις διευκρινίσεις που εκδόθηκαν με σχετική εγκύκλιο.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 02.05.2021 ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ SELF-TEST ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Προς διευκόλυνση των εργαζομένων και των εργοδοτών, η μεταβατική περίοδος του άρθρου 8 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/18.4.2021 ΚΥΑ (1588 Β΄) για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στους εργαζόμενους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εργοδοτών στους οκτώ (8) κλάδους που εμπίπτουν στην ανωτέρω ΚΥΑ, παρατείνεται έως 02/05/2021.