Ημέρα: 21 Μαΐου 2021

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 805 ΕΚΑΤ. € – “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” & “ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα παραπάνω καθεστώτα ενίσχυσης είναι η 25η Μαΐου 2021 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 30η Ιουλίου 2021.