Ημέρα: 9 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΑΘ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΚΟΥΣΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ιδιοκτητών γυμναστηρίων καθώς και η διαδικασία σύστασης σωματείου , ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχε την Πέμπτη 9.12.2021, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθανάσιος Μαλλιαράς με εκπροσώπους του κλάδου.

Οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων ενημέρωσαν τον κ. Μαλλιαρά για τα θέματα που τους απασχολούν και δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους, με πρώτο τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκύπτει από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον κλάδ…..

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Την προκήρυξη της νέας Δράσης 10.2.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2020 ανά Περιφέρεια ζητά με επιστολή του προς τους αρμόδιους φορείς ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, Αθανάσιος Μαλλιαράς, προκειμένου να καταστεί δυνατό για όλες τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες στα νιτρικά να λάβουν την ενίσχυση που τους αναλογεί.