Μήνας: Σεπτέμβριος 2022

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 50 ΩΡΩΝ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί επιχειρηματίες και στελέχη Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΠΜΜΕ), που

Ανάρτηση στους Πίνακες Ανακοινώσεων Περίληψης της Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. 11/2022 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Περίληψη διακήρυξης που αφορά στη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση