Οι Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 θέμα συνεδρίασης του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

    Οι Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως παρουσιάστηκαν στην 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι ένα από τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013.
    Στην 1Η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Χρήστος Μέγκλας. Στην Ημερίδα παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, κ. Θ. Καράογλου, του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απ. Τζιτζικώστα, του Υφυπουργού Ανάπτυξης αρμόδιου για το ΕΣΠΑ, κ. Κυρ. Βιρβιδάκη, της Επιτρόπου της Ε.Ε. αρμόδιας για την Ελλάδα και την Κύπρο κ. Sabine Bourdy, πολλών Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και υψηλόβαθμων στελεχών της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάστηκαν οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και την αποτελεσματικότερη απορρόφηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.
    Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα συζητηθούν οι επόμενες ενέργειες στις οποίες θα προβεί το Επιμελητήριο Σερρών προκειμένου μέχρι τον Ιούνιο να καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα προγράμματα και τα έργα που θεωρεί ότι πρέπει να υλοποιηθούν στο Νομό για να επιτευχθεί η ανάπτυξή του, προκειμένου τα έργα αυτά να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από το νέο «ΕΣΠΑ», Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, καθώς τα έργα και οι δράσεις την περίοδο 2014-2020 θα «τρέξουν» μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.
    Επίσης, θέμα της Ημερήσιας διάταξης στην αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Διερεύνηση συνεργασίας με τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και το Κέντρο Ευρωπαϊκής  Τεκμηρίωσης για την τεκμηρίωση του αιτήματος του Επιμελητηρίου Σερρών για υψηλότερα επενδυτικά κίνητρα στο Ν. Σερρών, σύμφωνα με τα ισχύοντα  δεδομένα του νέου επενδυτικού νόμου και του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ε.Ε., ύστερα και από τη συνάντηση με στελέχη της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης στη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας και η Προϊσταμένη  του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων, κ. Θωμαή Μπόζιου. Κατά τη συνάντηση έγινε η επαφή με τον πιο αξιόπιστο θεσμικό φορέα, τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα τεκμηρίωσης της ενίσχυσης του Νομού Σερρών με τα υψηλότερα δυνατά κίνητρα κρατικών ενισχύσεων από τον επενδυτικό νόμο και τα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με κριτήριο την κατάταξη του Ν. Σερρών στην προτελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.