Προκήρυξης διαγωνισμού

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. 7/2015 προκήρυξή μας, που αφορά ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους ΄΄Περιφερειακός Εξοπλισμός΄΄, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας και παρακαλούμε για την κοινοποίησή της στα μέλη σας.

Σχετικά Αρχεία: