ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ 10 ΣΠ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 10 ΣΠ.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Μ.Υ ΜΕΡΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΒΟΗΘΟΣ 4ου ΕΓ, ΤΗΛ.
2321095223

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.6.2022