Ημέρα: 2 Απριλίου 2020

Ενδεικτικός κατάλογος προκηρύξεων κρατών-μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδεδεμένων χωρών και Κίνας για την έρευνα της νόσου COVID-19

Σας επισυνάπτουμε, σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, έντυπο “European Initiatives for Research on CPVID-19”, όπως περιήλθε από την εκεί Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο καταγράφονται οι μέχρι την 27η Μαρτίου 2020 δημοσιευθείσες προκηρύξεις για ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19……

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ!

Προβληθείτε διεθνώς και ενεργοποιήστε τις online αγορές
στην Ηλεκτρονική Αγορά του Επιμελητηρίου Σερρών www.agoraserres.gr
και με διασύνδεση στο Νο1 Marketplace στην Ελλάδα το www.directmarket.gr
με 1400 Επιχειρήσεις και πάνω από 1.000.000 Προϊόντα!

Διευκρινίσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών περί διαβίβασης στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (άρθρο δεύτερο) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες

Με το άρθρο 2 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία πληρωμής από 31.03.2020 μέχρι 31.05.2020) κατά 75 ημέρες. Καθώς η ΠΝΠ αφορά συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων προσώπων, που μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής ρυθμίσεως, και θέτει προθεσμία 6 εργασίμων ημερών για τη συναφή δήλωση αυτών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει τα ακόλουθα:
 
Α……

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Α’ 64)», το οποίο…..