Ημέρα: 11 Απριλίου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩTIΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΩΣ 27.04.2020

Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ η ΚΥΑ περί επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.