Ημέρα: 20 Μαΐου 2022

ΑΘ. Μαλλιαράς: «Προωθούμε την εγκατάσταση isobox για την πάταξη του παραεμπορίου» – Διευρυμένη επιτροπή της ΚΕΕΕ με τη συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών

Στην διευρυμένη επιτροπή για το παραεμπόριο που συγκάλεσε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και διεξήχθη

Η επιχειρηματικότητα σε συνθήκες πληθωρισμού και υψηλού ενεργειακού κόστους- Ενημερωτική εκδήλωση από το Επιμελητήριο

«Σενάρια ακραίων καταστάσεων επιδείνωσης της επιχειρηματικότητας σε συνθήκες πληθωρισμού και υψηλού ενεργειακού κόστους» ,ήταν το