Μήνας: Μάρτιος 2023

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αιτήματα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης το Επιμελητήριο με την ΟΕΒΕΣΣ

Με ολοκληρωμένες κοινές προτάσεις για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της ενεργειακής κρίσης και τη