Μήνας: Απρίλιος 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 5 & 7 Της Πράξης : «Παρεμβάσεις αποκατάστασης, ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO του Επιμελητηρίου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5094705

ΥΠ_7_espd-request-v2 YΠ_5_espd-request-v2 signed_ ΑΔΑΜ – 2023_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΥΠ_5_7 ΑΔΑ – ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ευχάριστα νέα για το Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ» – Αυξάνεται κατά 1εκ. ευρώ η χρηματοδότηση για το έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης

Κατά 1 εκατομμύριο ευρώ αυξάνεται η χρηματοδότηση για το έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης του Επιχειρηματικού Κέντρου